MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

NOVADURIT® V 115

NOVADURIT® V 115 je vysokopevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice s nízkou viskozitou určená pro upevňování válcových dílů a vymezování vůlí. Maximální obvodová spára je 0,15 mm. Barva zelenohnědá.

 

Varianty

Produkt Sklad č.
lahvička 50 g 550500
lahev 250 g 550505
kanystr 1000 g 550510
ks
  • Upevňování válcových dílů
  • Vymezuje vůle
  • Vysoká pevnost
  • Maximální spára 0,15 mm
Chemický typ urethan methakrylát
Barva zelenohnědá
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,15 mm
Viskozita střední 500 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 25–30 N/mm2
Manipulační doba 5–30 min

Podobné produkty

NOVABOND®

Dvousložkový epoxidový tmel v dózách

Po aplikaci neztrácí objem
Chemická odolnost
Následná obrobitelnost

NOVADURIT® SADA

Zajišťovací pryskyřice

Celý sortiment pevností

Optimální příprava povrchu
Spojování různorodých materiálů
Vyšší efektivita práce

NOVADURIT® U 16

Zajišťovací pryskyřice

Snadná rozebiratelnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® S 111

Zajišťovací pryskyřice

Střední pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® V 111

Zajišťovací pryskyřice

Extrémně vysoká pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® N 111

Zajišťovací pryskyřice

Vysoká pevnost, penetrační aplikace
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® H 111

Zajišťovací pryskyřice

Vysoká pevnost, použití na hydraulice
Chemická odolnost
Snadné použití

NOVADURIT® ZV 115

Zajišťovací pryskyřice

Extrémně vysoká pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® T 230

Zajišťovací pryskyřice

Extrémně vysoká pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

TFT®

Těsnící PTFE nit

Možnost pootočení dílů
Vysoká tepelná odolnost
Jednoduché použití