MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

NOVADURIT® H 111

NOVADURIT® H 111 je středněpevnostní jednosložková anaerobní pryskyřice určená pro těsnění závitů hydraulických soustav. Odolává hydraulickým kapalinám a vysokým tlakům. Maximální vůle 0,15 mm. Barva oranžová.

 

Varianty

Produkt Sklad č.
lahvička 50 g 550700
lahev 250 g 550705
kanystr 1000 g 550710
ks
  • Pro závitové spoje
  • Střední pevnost
  • Odolává vysokým hydraulickým tlakům
  • Maximální vůle 0,15 mm
Chemický typ urethan methakrylát
Barva oranžová
Korozivita žádná
Bod vzplanutí > 100 °C
Maximální spára do 0,15 mm
Viskozita střední 700 mPas
Teplotní rozsah –55 °C až +150 °C
Tlaková odolnost 70 N/mm2
Manipulační doba 5–15 min

Podobné produkty

NOVABOND®

Dvousložkový epoxidový tmel v dózách

Po aplikaci neztrácí objem
Chemická odolnost
Následná obrobitelnost

NOVADURIT® SADA

Zajišťovací pryskyřice

Celý sortiment pevností

Optimální příprava povrchu
Spojování různorodých materiálů
Vyšší efektivita práce

NOVADURIT® U 16

Zajišťovací pryskyřice

Snadná rozebiratelnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® S 111

Zajišťovací pryskyřice

Střední pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® V 111

Zajišťovací pryskyřice

Extrémně vysoká pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® N 111

Zajišťovací pryskyřice

Vysoká pevnost, penetrační aplikace
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® V 115

Zajišťovací pryskyřice

Vysoká pevnost
Chemická odolnost
snadná aplikace

NOVADURIT® ZV 115

Zajišťovací pryskyřice

Extrémně vysoká pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

NOVADURIT® T 230

Zajišťovací pryskyřice

Extrémně vysoká pevnost
Chemická odolnost
Snadná aplikace

TFT®

Těsnící PTFE nit

Možnost pootočení dílů
Vysoká tepelná odolnost
Jednoduché použití