MENU
tel.: +034 664 76 97
Zmena jazykovej verzie
CS EN PL

O spoločnosti

Skupina NOVATO vznikala postupne od roku 1995 a dnes je tvorená spoločnosťami NOVATO spol. s r.o., FINAL TECH spol. s r.o. a REMACHOM a.s.

Spoločnosť FINAL TECH vznikla hneď na začiatku spolu so spoločnosťou NOVATO a zamerala sa predovšetkým na nákup, logistiku, import a export. Dnes disponuje moderným logistickým areálom, širokou sieťou dodávateľov a výrobcov z Česka i celej Európy a zaisťuje distribúciu výrobkov NOVATO na Slovensko a do Poľska.

Ďalším členom skupiny je spoločnosť REMACHEM, ktorá vznikla v roku 2005 a jej hlavnou náplňou sú inovácie, vývoj nových výrobkov, hľadanie nových inšpirácií a moderných postupov v opravárenskej a výrobnej praxi. Už od svojho vzniku sa tiež výrazne orientuje na výrobky priemyselnej chémie, ktoré majú za cieľ zníženie záťaže životného prostredia a zdravotných a iných rizík pre pracovníkov.

Pod vlastnou značkou skupiny GREEN SOLUTION sa tak dostávajú na trh výrobky NOVATO,
ktoré nahrádzajú celý rad nebezpečných, vysoko horľavých, karcinogénnych či inak rizikových výrobkov.

Skupina novato

Skupina NOVATO vznikala postupne od roku 1995 a dnes je tvorená spoločnosťami
NOVATO spol. s r.o., FINAL TECH spol. s r.o. a REMACHOM a.s.

tmp-logo-1.jpg

tmp-logo-3.jpg

tmp-logo-2.jpg

Výskum a vývoj

Sortiment produktov Novato sa z časti utvára vývojovým tímom špecialistov a predovšetkým požiadavkami našich zákazníkov. Možnosti a pružnosť zareagovať na požadované úpravy jednotlivých výrobkov sú významnou podporou pre úspešné realizácie týchto noviniek.

Veľkú podporu pre náš vývoj čerpáme z našej spolupráce s univerzitami. Vďaka tejto vzájomnej spolupráci majú naši zákazníci prístup k unikátnym produktom či aplikáciám.

Certifikácia

Spoločnosť NOVATO® sa pravidelne prezentuje na prestížnych veľtrhoch u nás aj v zahraničí a dodržiava zásady systému riadenia akosti ISO 9001ČSN EN ISO 9001/2001.

Spoločenská zodpovednosť

Naším cieľom je spokojnosť zákazníkov. Ale nie je to cieľ jediný. Je množstvo vecí, ktoré naše životy napĺňajú hlbším zmyslom. Niektoré sú zadarmo, na iné treba zohnať potrebné peniaze.

Spoločnosť NOVATO pravidelne venuje časť svojho zisku na podporu neziskových organizácií a projektov, z ktorých mnohé by sa bez tejto pomoci nemohli uskutočniť. Naše príspevky smerujú do zdravotníctva, sociálnej oblasti, kultúry a športu.