MENU
tel.: +034 664 76 97
Zmena jazykovej verzie
CS EN PL

Sortiment

Moderná priemyselná chémia pre jednoduchú opravu, údržbu a servis zariadenia.

Čistenie a odmasťovanie

Prostriedky na razantné a bezpečné čistenie a odmasťovanie s ohľadom na druh znečistenia a použité materiály. Náhrady horľavých, nebezpečných rozpúšťadiel. Certifikované a ekologické prostriedky pre priemyselný servis, opravy, údržbu a výrobu.

 • Mastnota
 • Vodný kameň
 • Farby
 • Koroze
 • Príprava povrchov
 • Náhrada horľavín
 • Renovácia povrchov
Kompletný sortiment

Lepenie a tmelenie

Špeciálne prípravky na okamžité riešenie rozličných potrieb údržby, opráv i výroby v oblasti spájania.

 • Náhrada zvárania
 • Pružné spoje
 • Teplotné namáhanie
 • Agresívne prostredie
 • Havarijné opravy
 • Opravy počas prevádzky
Kompletný sortiment

Mazanie

Rôznorodé podmienky, extrémne aplikácie, dlhodobé intervaly vyžadujú prostriedky prinášajúce zníženie opotrebenia, predĺženie životnosti zariadenia a úsporu energie.

 • Prašné prostredie
 • Extrémne klimatické podmienky
 • Vysoké teploty
 • Predĺženie mazacích intervalov
 • Certifikované mazivá pre potravinárstvo
 • Mazacie systémy
   
Kompletný sortiment

Špeciálne produkty

Sortiment na riešenie opráv, technologické novinky, ekologické riešenia.

 • Ochrana povrchov
 • Odstránenie korózie
 • Predĺženie životnosti nástrojov pri obrábaní
 • Uvoľňovanie zahrdzavených spojov
 • Riešenie ekologických únikov
 • Pomôcky na opravy
Kompletný sortiment

Elektroúdržba

Bezpečné prostriedky na uľahčenie práce v oblasti elektro.

 • Ochrana elektrických zariadení
 • Čistenie elektrorozvádzačov
 • Ochrana spojov
 • Špeciálne náradie a príslušenstvo
 • Spájanie vodičov
 • Vodotesné spoje
Kompletný sortiment

Osobná hygiena

Ochrana zdravia, bezpečnosť a komfort pri práci. Dôležité sú všetky 3 faktory - ochrana pred znečistením, dôkladné a citlivé umytie a následná regeneračná starostlivosť o pokožku.

 • Ochrana rúk v agresívnom prostredí
 • Dokonalé umytie a ošetrenie rúk
 • Eliminácia nežiaducich pachov
 • Ekonomický systém 
 • Regenerácia pokožky
 • Dezinfekcia rúk
Kompletný sortiment