MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

WEGALUBE® ULTRA L

WEGALUBE® ULTRA L je širokospektrální domazávací olej s vynikajícími mazacími vlastnostmi. Působí dlouhodobě, zamezuje korozi, snižuje opotřebení, vytěsňuje vlhkost, nenarušuje plasty ani gumu, proniká do těžko přístupných míst. Snižuje hlučnost a prodlužuje životnost zařízení. Díky působení aktivního aditiva vytváří na třecích segmentech molekulární vrstvu o vysoké pevnosti a termické stabilitě. Vytvořená vrstva se vyznačuje vysokou hladkostí povrchu a dokonalou kluzností. Snese i velmi vysoké zatížení v třecím uzlu. Snáší vysoké teplotní namáhání od -30°C až do teploty +600°C. Je vhodný pro střední až vyšší obvodové rychlosti.

Varianty

Produkt Sklad č.
10 l kanystr 200295
30 l kanystr 200290
ks
  • Stabilita při vysokých teplotách
  • Extrémní zatížitelnost
  • Vysoká pronikací schopnost
  • Snižuje tření
  • Snižuje opotřebení
  • Prodlužuje periody mazání
Barva: Světle hnědá
Složení: Ropný produkt s aditivem
Bod vzplanutí: Nad 230°C
Teplota samovznícení : Nad 390°C
Oxidační vlastnosti:     Není oxidující
Hustota  0,865 g/cm3
Viskozita (40 °C)  165 - 220 mm2/s

Podobné produkty

KERAMON® PASTA

Speciální montážní mazivo v dóze

Extrémní tepelná odolnost
Výborná odolnost vůči tlakům
Neobsahuje kovy

MEGATUK® HTG 230

Plastické mazivo v kartuši

Vysoká teplotní odolnost
Vysoká odolnodt vůči tlaku
Vysoká přilnavost

MEGATUK® LD2

Plastické mazivo v kartuši

Pro valivá a kluzná ložiska
Odolnost teplotám
Odolnost tlakům

MEGATUK® LT5

Plastické mazivo v kartuši

Výborné nouzové vlastnosti maziva
Odolnost teplotám
Odolnost tlakům

MEGATUK® MP4

Plastické mazivo v kartuši

Odolává teplotám
Odolává tlakům
Snadné použití

TLAKOVÁ MAZNICE

Maznice pro systém Lube shuttle

Komfortní výměna kartuší
Variabilita použitých náplní

PLNICÍ ZAŘÍZENÍ NA MEGATUK®

Systém Lube Shuttle

Průměr 300 mm

Doplňování kartuší Megatuk

MOS® PASTA

Mazivo s obsahem mědi v dóze

Odolává vysokým teplotám
Odolává vysokým tlakům
Obsahuje částice mědi

OLEJ 250

Víceúčelový mazací olej v litráži

Bez silikonu
Čisté mazivo
Odolává teplotám a tlakům

Mazání špatně přístupných míst
Vysoká odolnost a trvanlivost materiálu

SILIKONOVÉ MAZIVO

Silikonové mazivo v dóze

Směs silikonu a PTFE
Teplotní odolnost
Odolnost tlakům

Silikonový olej
Antistatický
Vysoká teplotní odolnost

VÝTLAČNÁ PISTOLE MEGATUK

Výtlačné zařízení pro řadu Megatuk

Variabilita použitých prostředků
Snadné použití
Vysoká trvanlivost

WEGALUBE® L

Mazací penetrační olej

Stabilní při vysokých teplotách
Výborně proniká
Dlouhodobá účinnost
Prodlužuje periody mazání

WEGATUK

vysokoteplotní, vysokotlaké, širokospektrální, víceúčelové mazivo pro střední obvodové rychlostI

MOS® PASTA s aplikátorem

Mazací prostředek

Ochrana proti korozi
Odolnost vysokým teplotám
Chemická odolnost

KERAMON® PASTA s aplikátorem

Vysokoteplotní mazivo

Ochrana v extrémních podmínkách
Odolnost vysokým teplotám
Neobsahuje kovy
Dlouhodobá ochrana proti zadření