MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

NOVALON® 2000 ULTRA

Koncentrovaný vysoce účinný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je biologicky rozložitelný, netoxický a nehořlavý, univerzálně použitelný. Lze jej použít i na citlivé materiály tj. především na lakované povrchy, sklo, hliník apod., které nepoškozuje. Výborně čistí, narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze lehce opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 Ultra.

 

Varianty

Produkt Sklad č.
Kanystr 25l 223025
kanystr 40l 223040
ks
Skupenství (20°C) Kapalné
Barva Nažloutlá až žlutá
Zápach Po surovinách
Hodnota pH 11 - 12 (5% roztok, při 20°C)
Teplota tání Neuvedena
Bod varu cca 100°C
Bod vzplanutí Neuveden
Hořlavost Nehořlavá látka
Meze výbušnosti Nevýbušný
Oxidační vlastnosti Intaktní
Tenze par (při 20°C) Neurčena
Hustota (při 20°C) 1 040 – 1 100 kg/m3
Rozpustnost (při 20°C) Ve vodě libovolně mísitelný, V tucích neurčena
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Neurčen

Podobné produkty

EXTRALON®

Čisticí prostředek pro extrémní znečištění

Koncentrovaný
Vysoká účinnost

GRAFILON®

Odstraňovač graffiti z pevných podkladů

Velmi účinný

NOVALON®

Čisticí prostředek pro silné znečištění

Koncentrovaný
Vysoká účinnost
Náhrada chlorovaných uhlovodíků

NOVALON® T

Čisticí prostředek pro silné znečištění

Koncentrovaný
Vysoká účinnost
Nepěnivý

NOVALON® 2000

Čisticí a odmašťovací prostředek

S nižší alkalitou
Bezpečný ke sklu a kovům

NOVALON® 2000 D

Odmašťovač s desinfekční přísadou

Koncentrovaný
Pro sanitární aplikace

NOVALON® 2000 IK

Čisticí a odmašťovací prostředek

Obsahuje inhibitory koroze
Bezpečný ke sklu a kovům

NOVALON® 2000 T

Čisticí a odmašťovací prostředek

S nižší alkalitou
Bezpečný ke sklu a kovům
Nepěnivý

NOVALON® 3000

Odmašťovací prostředek pro průmyslové využití

Obsahuje inhibitory koroze
Vhodný i do ultrazvukových čističek

NOVALON® 4000

Koncentrovaný čistič podlah

Pro strojní použití
Snížená pěnivost
Příjemná vůně

NOVALON® 4010

Koncentrovaný čistič podlah

Pro strojní použití i ultrazvuk
Nepěnivý
Příjemná vůně

NOVALON® 9000 GEL

Čisticí prostředek pro přímé použití

Bezpečný ke kovům, plastům, kůži apod.
Vhodný pro svislé plochy
Prodloužená doba účinnosti

NOVALON® STRONG

Čisticí prostředek pro extrémní znečištění

Koncentrovaný
Vhodný pro biologické mastnoty

NOVALON® ULTRA

Čisticí prostředek pro extrémní znečištění

Koncentrovaný
Vysoká účinnost

NOVALON® 101

Univerzální čistič pro přímé použití

Možnost ředění
Nehořlavý