MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

NOVALON® 2000 ULTRA

Koncentrovaný vysoce účinný odmašťovací a čisticí prostředek pro technické použití. Je biologicky rozložitelný, netoxický a nehořlavý, univerzálně použitelný. Lze jej použít i na citlivé materiály tj. především na lakované povrchy, sklo, hliník apod., které nepoškozuje. Výborně čistí, narušuje soudržné síly mezi nečistotou a povrchem, s nečistotou emulguje na emulzi, kterou lze lehce opláchnout vodou a rozdělit na dvě složky – nečistotu a roztok NOVALONU® 2000 Ultra.

 

Varianty

Produkt Sklad č.
Kanystr 25l 223025
kanystr 40l 223040
ks
Skupenství (20°C) Kapalné
Barva Nažloutlá až žlutá
Zápach Po surovinách
Hodnota pH 8,0-9,0
Teplota tání Neuvedena
Bod varu cca 100°C
Bod vzplanutí Neuveden
Hořlavost Nehořlavá látka
Meze výbušnosti Horní mez (% obj.): Nevýbušný Dolní mez (%obj.): --
Oxidační vlastnosti Intaktní
Tenze par (při 20°C) Neurčena
Hustota (při 20°C) 1 040 – 1 100 kg/m3
Rozpustnost (při 20°C) Ve vodě libovolně mísitelný, V tucích neurčena
Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda Neurčen

Podobné produkty

EXTRALON®

čistící prostředek pro extrémní znečištění

koncentrovaný
Vysoká účinnost

GRAFILON®

odstraňovač grafiti z pevných podkladů

velmi účinný

NOVALON®

čistící prostředek pro silné znečištění

koncentrovaný
Vysoká účinnost
náhrada chlorovaných uhlovodíků

NOVALON® T

čistící prostředek pro silné znečištění

koncentrovaný
Vysoká účinnost
nepěnivý

NOVALON® 2000

Čistící a odmašťovací prostředek

s nižší alkalitou
bezpečný ke sklu a kovům

NOVALON® 2000 D

odmašťovač s desinfekční přísadou

koncentrovaný
pro sanitární aplikace

NOVALON® 2000 IK

Čistící a odmašťovací prostředek

obsahuje inhibitory koroze
bezpečný ke sklu a kovům

NOVALON® 2000 T

Čistící a odmašťovací prostředek

s nižší alkalitou
bezpečný ke sklu a kovům
nepěnivý

NOVALON® 3000

odmašťovací prostředek pro průmyslové využití

obsahuje inhibitory koroze
vhodný i do ultrazvukových myček

NOVALON® 4000

koncentrovaný čistič podlah

pro strojní použití
snížená pěnivost
příjemná vůně

NOVALON® 4010

koncentrovaný čistič podlah

pro strojní použití i ultrazvuk
nepěnivý
Příjemná vůně

NOVALON® 9000 GEL

čistící prostředek pro přímé použití

bezpečný ke kovům, plastům, kůži apod.
vhodný pro svislé plochy
prodloužená doba účinnosti

NOVALON® STRONG

čistící prostředek pro extrémní znečištění

koncentrovaný
vhodný pro biologické mastnoty

NOVALON® ULTRA

čistící prostředek pro extrémní znečištění

koncentrovaný
Vysoká účinnost

NOVALON® 101

univerzální čistič pro přímé použití

možnost ředění
nehořlavý