MENU
tel.: 233 339 688
Změna jazykové verze
CS EN PL

Čištění hliníkové voštiny chladiče

Aplikace ULTRALONU STRONG zajistila 100% funkčnost chladícího systému a ušetřila zákazníkovi mnoho finančních prostředků.

Výměna takového typu chladiče se pohybuje okolo 200.000 Kč.

V závodě, kde se nachází kompresory vyvíjející stlačený vzduch pro provoz turbo, jsou umístěny i chladící filtry (viz. poslední foto se šipkou). Chladiče jsou půlené, takže zajišťují u každého kompresoru chlazení olejového i vodního okruhu. Hliníkové voštiny chladícího filtru jsou po určité době provozu utemované prachem a zatvrdlou mastnotou a tím zamezují účinnému chlazení.

Na zanesené voštiny chladiče byl aplikován výrobek ULTRALON STRONG naředěný s vodou v poměru 1:5. Téměř okamžitě došlo k rozložení zatvrdnuté směsi prachu s mastnotou. Po té byl chladící filtr propláchnut vodou a vyfoukán stlačeným vzduchem. K vyfoukání lze použít i AIRSOL - čisticí sprej. Správným naředěním přípravku ULTRALON STRONG nedošlo k reakci chemie s materiálem, ze kterého je chladič vyroben.

Použité produkty při aplikaci

ULTRALON STRONG

Čisticí prostředek pro extrémní znečištění

Koncentrovaný
Nízká pěnivost
Nekorozivní