MENU
tel.: +420 233 339 688
Change language version
CS EN PL

UNIPREG®

Vysoce účinný konzervační prostředek pro dlouhodobou ochranu železných kovů před korozí. Použití jak v průběhu mezi výrobními operacemi, při opravách a montážích tak i ke konečné konzervaci v závěrečné fázi povrchových úprav výrobku. Vhodný pro krátkodobou i dlouhodobou dočasnou ochranu železných kovů. Na povrchu zanechávají velmi tenký ochranný film. Ochranná doba závisí na skladovacích podmínkách a použitém obalu. Ochranný film je možné kontrolovat UV lampou.

Varianty

Product Stock no.
5 l kanystr 200204
25 l kanystr 200211
40 l kanystr 200212
l
Skupenství (20 °C) kapalina
Barva žlutohnědá až hnědá
Zápach charakteristický
Bod vzplanutí 198 °C
Relativní hustota (20 °C) 0,87 g/cm3
Rozpustnost ve vodě (20 °C) nerozpustný
Kinematická viskozita (40 °C) 28–30 mm2/s

Similar products

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.

More information