MENU
tel.: +420 233 339 688
Change language version
CS EN PL

K 1® X

Koncentrovaný odstraňovač vápenatých a minerálních usazenin nepoškozující hliníkové slitiny a nerez.

Varianty

Product Stock no.
10 l kanystr 240310
25 l kanystr 240325
40 l kanystr 240340
200 l sud 240350
pc
Skupenství (20 °C) kapalina
Barva červená
Zápach charakteristický, kyselý
Hodnota pH 2 neředěno
Relativní hustota (20 °C) 1,14 g/cm3
Rozpustnost ve vodě 100% rozpustný
Samozápalnost nehořlavý
Obsah VOC 0 kg/kg

Similar products