MENU
tel.: +420 233 339 688
Zmień wersję językową
CS EN PL

Czyszczenie chłodnic

Czyszczenie chłodnic zewnętrznych - zanieczyszczenia atmosferyczne i kamień wodny. W celu odtłuszczenia zastosowano NOVALON 2000 w rozcieńczeniu 1:8 z dokładnym spłukaniem wodą. Następnie zastosowano K1X w rozcieńczeniu 1:3 w urządzeniu spieniającym, a po 5 minutach działania chłodnica została umyta wodą pod ciśnieniem. 

Produkty zastosowane podczas aplikacji

NOVALON® 2000

Środek czyszczący i odtłuszczajacy

Obniżona wartość pH
Bezpieczny na szkle i metalach