MENU
tel.: +420 233 339 688
Change language version
CS EN PL

NANOBAS®

Nanotechnologický baktericidní a fungicidní dezinfekční prostředek.
Skupenství (20 °C) kapalina
Barva bezbarvá
Zápach zelený čaj, limetka
Hodnota pH 6–8
Teplota varu 100 °C
Relativní hustota 1,00 g/cm3 při 20 °C
Rozpustnost ve vodě 100 %
Samozápalnost nehořlavý (vodní roztok)

Similar products

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.

More information