MENU
tel.: +420 233 339 688
Change language version
CS EN PL

TS® A TS®M HADICE

TS® a TS®M HADICE je speciální dvouvrstvá hadice s vnější ochrannou a vnitřní lepicí vrstvou, která se po zahřátí smršťuje až na 1/3 svého původního průměru, přičemž dochází k zesílení tloušťky stěny. Vzniká tak velmi dobrá ochrana vůči mechanickému poškození a opotřebení. Vzhledem k vnitřní lepicí vrstvě má velmi dobrou přilnavost k celé řadě různých druhů materiálů.
  • velmi jednoduché použití
  • vysoká odolnost
  • dlouhá životnost
  • spolehlivost
  • snadná aplikace
  • značná úspora času
TS® HADICE  
Rozsah provozních teplot –30 °C až +80 °C
Teplota smršťování 120 °C
Pevnost v tahu min.9 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí min.200 % (ISO 37)
Tepelný náraz (225 °C) 4 hod.
Stárnutí při působení tepla (150 °C) 168 hod.
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod.
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost min. 12 MV/m za min (IEC 243)
Odolnost naftě (F54) 24 hod při 23 °C dobrá (ISO 37)
Odolnost hydraulické kapalině (H515) velmi dobrá (ISO 37) 24 hod při 23 °C
Odolnost mazacímu oleji (O 149) dobrá (ISO 37) 24 hod při 23 °C
TS®M HADICE  
Rozsah provozních teplot –30 °C až do 80 °C
Teplota smršťování 125 °C a výše
Pevnost v tahu 14 MPa (ISO 37)
Tažnost k prasknutí 520 % (ISO 37)
Stárnutí při působení tepla (121 °C) ± 28 dní 2 °C
Pružnost při nízkých teplotách (–40 °C) 4 hod
Poměr smrštění 3 : 1
Elektrická pevnost 140 kV/cm za min (IEC 243)
Izolační odpor 3,5 × 1013 Ω/cm za min (IEC 93)
Nasákavost vody (23 °C) 0,2 % po 14 dnech (ISO 62)
Odolnost UV záření odolný

Similar products

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.

More information