MENU
tel.: +420 233 339 688
Change language version
CS EN PL

ELVO PASTA

ELVO® PASTA – elektricky vodivá pasta obsahuje zinkové částice, které při instalaci elektrických spojů narušují nevodivý zoxidovaný povrch kontaktů jako drátěný kartáč. Po kompresi zinkové částice vytváří elektricky vodivé body. Vytlačená pasta na povrchu spoje chrání před následnou oxidací a vlhkostí.

Varianty

Product Stock no.
Tuba 225g 259000
pc
Skupenství (20 °C) vazelína
Barva šedá
Zápach charakteristický
Bod vzplanutí > 200 °C
Hustota (20 °C) 1,1 g/cm3
Samozápalnost není k dispozici
Bod skápnutí > 500 °C
Viskozita 241
Pracovní teplota –25 °C až +160 °C

Similar products

This website uses cookies to provide services, personalize ads and analyze traffic. By using this website you agree to this.

More information